Các loại niêu cá kho Đặc Biệt

Niêu cá kho 1 KGNiêu cá kho làng Vũ Đại

Giá : 400.000đ

iconmuahang

Niêu cá kho 1.5 KGNiêu cá kho làng Vũ Đại

Giá : 500.000đ

iconmuahang

Niêu cá kho 2 KGNiêu cá kho làng Vũ Đại

Giá : 600.000đ

iconmuahang

Niêu cá kho 2.5 KGNiêu cá kho làng Vũ Đại

Giá : 700.000đ

iconmuahang

Niêu cá kho 3 KGNiêu cá kho làng Vũ Đại

Giá : 800.000đ

iconmuahang

Niêu cá kho 3.5 KGNiêu cá kho làng Vũ Đại

Giá : 900.000đ

iconmuahang

Niêu cá kho 4 KGNiêu cá kho làng Vũ Đại

Giá : 1.000.000đ

iconmuahang

Niêu cá kho 4.5 KGNiêu cá kho làng Vũ Đại

Giá : 1.100.000đ

iconmuahang

Niêu cá kho 5 KGNiêu cá kho làng Vũ Đại

Giá : 1.200.000đ

iconmuahang

Bản đồ cơ sở cá kho Tại Làng Bá Kiến – Hòa Hậu – Lý Nhân – Hà Nam

No comments yet.

Leave a Reply